Virksomhedens risici

Ledelseskrav

En del af Corporate Governance er at virksomhedens risikoprofil er kendt og klart defineret af virksomhedens bestyrelse med en klar defineret fastlæggelse af ansvarsfordeling og mandat til selskabets ledelse. Dette er blot delelementer af en finanspolitik. Læs mere om krav til en finanspolitik

 

Læs Nørby-Johansen udvalgets rapport eller besøg www.corporategovernance.dk

 

Identifikation af risici

Vi foretager en analyse af de brede risici i virksomheden indenfor brede finansielle og strategiske risici.

 

Valutastyring og rentestyring

Vi foretager en grundig analyse af virksomhedens samlede flow og balance og integrerer analysen som en del af virksomhedens finanspolitik.

 

Hver enkel virksomhed har en unik risikoprofil.