Kapitalstruktur og strategi

Kapitalanvendelse og pengebinding er central. Vi kombinerer virksomhedens strategi med en finansiel strategi, og hvor vi anskuer kapital som en knap faktor og hvor pengebinding sker på optimal vis.

 

Internationalisering eller vækst kræver kapital. Nedenfor er vist et eksempel på en virksomheds maksimale gældskapacitet udfra virksomhedens indtjening målt ved EBITDA. En aggressiv vækststrategi kræver kapital, og en vurdering af hvilke kapitalressourcer der kræves og hvor stor pengebindingen er kræver nøje analyse.

 

Virksomhedens kapitalstruktur er i den forbindelse central når den overordnede strategi fastlægges. De finansielle leverandører er ofte lydhøre for selv ambitiøse strategier, og understøttes de med konkrete risikoscenarier vil det være med til at tilvejebringe en finansiering.

 

Kapitalanvendelse og investeringsanalyse bør indgående analyseres før en aggressiv vækst indledes. Et af de værktøjer der med fordel kan anvendes er EVA terminologien, der anvendt på den enkelte virksomhed vil kunne frembringe en række anderledes nøgletal, der klart viser pengebinding og lønsomheden ved en enkelt eller flere investeringer.

 

EVA og kapitalanvendelse i en stor dansk virksomhed (powerpoint præsentation)

Læs Carlsberg casen: "Den internationale ølindustri med fokus på Carlsberg" (Word dokument)

 

Vi har stor erfaring med internationale kapitalmarkeder og de finansieringsinstrumenter der anvendes.

 

Vi samarbejder med førende danske og internationale finanshuse der kan medvirke til gennemførelse af den finansielle strategi.