Gennemførte projekter

Siden stiftelsen af Moller & Company A/S i 2005 er antallet af gennemførte ejendomsprojekter steget markant. Den primære årsag hertil kan findes i Moller & Companys grundige analytiske og professionelle tilgang til ejendomsinvestering.

 

Værdien af investors indskudte kapital er i alle vores gennemførte ejendomsinvesteringer forøget betydeligt, samtidig med at afkastet har minimeret investors risikoeksponering. Den positive udvikling skal ses i lyset af den gunstige udvikling på de markeder, hvor vi agerer. Desuden har vi efterfølgende videreudviklet samt optimeret hvert enkelt ejendomsprojekt.

 

Se vores fuldtegnede A/S-projekter

 

Se vores fuldtegnede K/S-projekter

 

Herudover er Moller & Company A/S administrator for et børsnoteret selskab